Jeśli chciałbyś otrzymać dodatkowe informacje dotyczące Gdyńskiego Rajdu Matek lub dołączyć do nas jako partner, sponsor lub osoba funkcyjna skontaktuj się z nami drogą mailową.
Osoby i instytucje zainteresowane relacją foto/wideo powinny wysłać informację email do sekcji sportowej AK Morskiego. Akredytacje MEDIA wydawane będą w Biurze Rajdu.
 
Kontakt z organizatorem rajdu:
 
Za sprawy techniczne związane z zapisami odpowiada MasaTech:
© MASATECH 2017 - 2018